Số : 05-2017/TC
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THƯ GỬI QUÝ CHA VỀ NGÀY GIÁO PHẬN
 
            Xuân Lộc, ngày 23 tháng 11 năm 2017
                     
Quý Cha rất thân mến!
 
Ngày Giáo Phận (02/12/2017) đã gần kề. Tôi vui mừng thấy nhiều người đang quảng đại hăng say góp phần vào việc tổ chức cử hành Ngày Giáo Phận này. Tôi cũng vui mừng nhận thấy bao tâm hồn đang nao nức hướng về Ngày Giáo Phận, ngày Chúa đổ ân phúc xuống trên Giáo phận chúng ta. Trong bầu khí hân hoan và đầy hy vọng, tôi xin gửi tới quý Cha, những người anh em cùng chia sẻ với tôi trách vụ mục tử trong Giáo phận, đôi điều này:
 
1. Ngày Giáo Phận đánh dấu Năm Mục Vụ mới của Giáo phận. Tôi muốn ngày này khởi đầu hành trình đức tin mới của đời sống chứng tá toàn Giáo phận. Xin quý Cha, đặc biệt quý Cha chánh xứ, mời gọi các cụ già yếu, những người bệnh tật dâng lên Chúa, qua bàn tay hiền mẫu của Đức Mẹ, lời cầu nguyện tha thiết cùng với những hy sinh và khổ đau của cuộc sống, để khẩn cầu cho Ngày Giáo Phận đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho mọi người.
 
2. Xin quý Cha, đặc biệt quý Cha chánh xứ, thông tin và mời gọi cũng như tạo điều kiện thuận lợi để nhiều người trong giáo xứ được biết và được tham dự Ngày Giáo Phận này. Kết quả của Ngày Giáo Phận tùy thuộc rất nhiều vào sự cộng tác nhiệt tình của quý Cha, nhất là quý Cha chánh xứ.
 
Tòa Thánh ưu ái ban Ơn Toàn Xá cho những ai tham dự Thánh Lễ Ngày Giáo Phận đầu tiên này tại Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi, và sau đó, cho những ai tham dự các cuộc cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du khắp Giáo phận. Tôi xin gửi quý Cha hai Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc nhận lãnh Ơn Toàn Xá này.
 
Xin Chúa chúc lành cho mọi nỗ lực mục vụ của quý Cha.
 
Mến chào tất cả quý Cha trong tình yêu của Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành.
 
 
 
 
                                                                                               + Giuse Đinh Đức Đạo
                                                                         Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...