Ban Phụng Vụ Giáo Phận xin gửi đến Quí Cha, Quí tu sĩ, các Giáo xứ và Hội dòng Bản "Hướng Dẫn Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh và Chặng Đàng Thánh Giá Thứ sáu Tuần Thánh", xin tùy nghi xử dụng.
1. Hướng dẫn Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh. 
2. Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh. 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...