Sáng thứ hai 25/3/2019, Lễ Truyền Tin, anh chị em quân Đạo binh Hoạt Động và Tán Trợ Legio Mariae. Curia Tam Thái gồm 11 Præsidium thuộc các Giáo xứ: Suối Cát, Xuân Hiệp, Tam Thái, Gia Ray, Xuân Thành, Tân Hữu đã đến giáo xứ Tam Thái tham dự Đại Hội Acies hàng năm của Legio Mariae.
Đúng 8 giờ, Anh trưởng Curia Tam Thái xướng kinh khai mạc, dâng chuỗi Mân Côi Mùa Vui và kinh Catena. Cha Gioan.Bt chánh xứ Tam Thái, Linh Giám Curia
Tam Thái ban huấn từ và chia sẻ với các anh chị em Hội Viên về ý nghĩa của ngày Đại Hội sống tận hiến cho Đức Mẹ. Ngài lặp lại lời nguyện: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, Toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ”. Lời dâng mình đơn sơn đó, nhưng nói lên sự vâng phục và khiêm hạ của anh chị em Đạo Binh dâng cho Đức Mẹ. Xưa cũng
chỉ bất tuân và kiêu ngạo, mà Adong và Evà đã thất trận và bị trói buộc bởi ma quỷ, nô lệ cho ma quỷ. Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria và với tinh thần Vâng phục và Khiêm hạ, Mẹ Maria đã được Thiên Chúa traocho sứ vụ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ trong sa mạc cũng nhờ Vâng Phục và Khiêm hạ. Trên thập giá Ngài Cứu Chuộc cũng bằng Vâng phục và Khiêm hạ. Nhờ Vâng phục và khiêm hạ, Mẹ Maria trở nên Đấng đầy ân sủng, trinh khiết trọn đời, hồn xác lên trời, . . thì hôm nay khi những Đạo Binh của Mẹ cũng tuyên hứa: sống Vâng phục và Khiêm hạ cũng làm cho anh chị em trở nên như Mẹ, được Cứu Chuộc như Mẹ.

Tông Huấn “Hãy vui mừng và hoan hỷ” số 5 viết: “Trong quá trình tôn phong Chân Phúc và HiểnThánh, bên cạnh những bằng chứng về một nhân đức anh hùng, và về sự hy sinh mạng sống trong cuộc Tử Đạo, thì những trường hợp, mà trong đó đã diễn ra một sự hiến dâng cuộc sống của mình cho người khác, cách kiên định cho tới chết cũng được tính đến” .
Sự kiên định dâng mình cho Đức Mẹ, Tận hiến cho Đức Mẹ, Đạo Binh của Đức Mẹ, cũng là bằng chứng giúp anh chị em Lêgiô Maria nên Thánh.
Dứt lời huấn từ, anh chị em Hội viên vui mừng và hân hoan cám ơn Ngài bằng tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tiếp theo Cha linh giám trao bằng khen cho những anh chị em đã đứng trong hàng ngũ Đạo Binh Đức Mẹ với 20 năm, 25 năm trong đó có cả những anh chị 40 năm 50 năm. Cha linh giám gọi họ là những “chiến binh” của Mẹ.


Kế tiếp là nghi thức tuyên thệ dâng mình cho Đức Mẹ. Trước tiên là Cha Linh Giám, rồi lần lượt từng anh chị Hội Viên tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ, đặt tay lên Vexilium - Quân Kỳ của Legio Mariae, đọc lời tuyên thệ.

Sau ít phút giải lao, các anh chị Hội viên cùng tham dự thánh lễ Truyền Tin, có sự hiện diện của Cha linh giám Curia Tam Thái Gioan.Bt Nguyễn Trường Sơn, Cha phó Tam Thái Giuse Đào Minh Lang, Cha linh giám Gia Ray: Matinô Nguyễn Quốc Bảo Huân, Cha linh giám Tân Hữu: Phaolô Lê Văn Vĩnh.

Sau Thánh lễ các anh chị Hội viên và quý Cha cùng dùng chung bữa trưa thân mật
 
Tin, ảnh: MVTT Gx Tam Thái
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...