ĐÊM 24.12  - VỌNG GIÁNG SINH: 
- 19 giờ  30 : ĐOÀN XE HOA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
- 20 giờ 00 : DIỄN NGUYỆN CANH THỨC GIÁNG SINH
- 21 giờ 00 : THÁNH LỄ do Đức cha ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH chủ sự
SÁNG 25.12 : MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
- 6 giờ 00: THÁNH LỄ do Đức cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO chủ sự
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...