Thông tin Tuần Đại Phúc tại Cụm Nhà thờ Thái Lạc

Thông tin Tuần Đại Phúc tại Cụm Nhà thờ Thái Lạc

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN ĐẠI PHÚC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT TẠI CỤM NHÀ THỜ THÁI LẠC HẠT LONG THÀNH VÀ HẠT PHƯỚC LÝ Nhà thờ Thái Lạc   ĐẶC BIỆT: Từ 15g00 đến sau Thánh lễ ban chiều: Quý Cha ngồi Tòa Giải Tội cho mọi người. Trong tuần đại phúc này, Đức Cha ban phép cho các cha giải tội được