Giáo hạt Hòa Thanh hành hương Kính Lòng Chúa Thương Xót

Chiều Thứ Sáu 02/6/2023 rất đông các hội viên HHLCTX và quý tu sĩ của Giáo hạt Hòa Thanh, Giáo hạt Gia Ray
cũng như bao tín hữu đang tín thác vào Lòng Thương xót của Thiên Chúa đã hành hương đến trung tâm HHLCTX của Giáo Phận tại Giáo xứ Suối Cát, để tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót như truyền thống thật đạo đức mà Giáo phận đã và đang thực hiện. Vì cũng là tháng Giáo Hội dành đặc biệt để Kính Thánh Tâm Chúa, nên mọi người được mời gọi cùng hiệp thông “Cầu cho những người đau khổ tìm được sự an ủi nơi Thánh Tâm Chúa.”

Buổi hành hương của Giáo hạt cũng như của mọi người được khởi đầu bằng việc Lần hạt Chuỗi Lòng Thương Xót để cầu nguyện cho Giáo phận, cho mọi Gia đình, từng hội viên của Giáo Hạt Hòa Thanh, cho những người đang gặp đau khổ, thử thách, cho ý nguyện của từng người, cũng như cho những hội viên của HHLCTX đã qua đời trong tháng vừa qua.
Sau Giờ kinh, quý tín hữu hành hương đã được tham dự Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, qua bộ lễ Thánh Tâm Chúa, do Cha TĐD Đa minh Nguyễn Tuấn Anh chủ tế cùng với quý Cha đồng tế gồm Cha Đặc trách HHLCTX Giáo phận và cũng là Cha Quản hạt Giáo hạt Gia Ray, Cha Quản hạt, cha Đặc trách HHLCTX và quý Cha của Giáo hạt Hòa Thanh, cùng quý Cha.
Trong bài giảng chia sẻ với cộng đoàn, Cha TĐD Đaminh nói rằng, từ ba bài đọc, “Tình yêu” là chủ đề cốt lõi và cũng là sứ mạng của Chúa Kitô, như Thánh Gioan Tông đồ đã định nghĩa trong 1Ga 4,16 “Thiên Chúa là tình yêu”, cũng như toàn bộ Kinh Thánh đã nói đến, và cũng chính là mặc khải của Thiên Chúa để cho nhân loại nhận ra nơi Người là tình yêu, một tình yêu dành cho nhân loại, “tình yêu ấy dành cho mỗi người chúng ta.” Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người như người mẹ dành cho đứa con của mình (x. Hs 11,1-4), nhưng lại còn hơn tình yêu thương của người mẹ (x. Is 49,15), và nơi Thiên Chúa, Ngài lại còn có đó tình phụ tử dành cho nhân loại. Với dân Israel, Cha chia sẻ, đó là một dân được Thiên Chúa tuyển chọn, được ví như là “hôn thê” của Ngài, “Kinh Thánh còn cho chúng ta thấy một tình yêu khác nữa nơi Thiên Chúa dành cho con người: tình yêu phu-phụ”, chỉ vì Thiên Chúa yêu dân Israel, kết ước, và vẫn luôn trung tín với giao ước cho dẫu “hôn thê ấy lại là một hôn thê nhiều lần bất trung, sa ngã.” Từ đó, Cha liên hệ đến Giáo Hội- dân Israel mới- và xác tín “Giáo Hội cũng được hưởng tình yêu vô biên của Thiên Chúa”. Để rồi, từng người, vì thuộc về Giáo Hội, cũng được hưởng tình yêu bao la, vo vị lợi của Thiên Chúa dành cho mình. Tình yêu đó nơi Thiên Chúa được cụ thể hóa qua việc nhập thể của Con Thiên Chúa, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì con người, trao ban sự sống cho con người từ Thánh Tâm Chúa, từ máu nơi cạnh sườn Người chảy ra (x. Ga 19,34). Liên hệ đến việc sống ân ban tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, cho mỗi người, Cha Đaminh mời gọi từng người hãy “diễn tả tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống của mình”. Tình yêu của Thiên Chúa là gì, đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại, một “tình yêu dành cho những người không đáng được yêu, yêu cả những người tội lỗi…” Trở lại với lời mời gọi của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng (Mt 11,25-30), Cha TĐD nhắc nhớ từng người hãy chạy đến với Chúa Giêsu, nguồn suối của lòng thương xót, để được ủi an, nâng đỡ, vơi bớt đau thương, bởi “Ngài muốn ghé vai chia sẻ những gánh nặng ấy của chúng ta,” cũng như giúp con người thánh hóa đau khổ, làm cho khổ đau có giá trị và ý nghĩa, như chính Chúa đã chịu đau khổ để cứu độ con người. Nhưng không chỉ lãnh nhận, nhưng như Cha nhắc nhớ: mỗi người còn phải loan báo tình yêu của Thiên Chúa, tôn vinh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua việc “cụ thể hóa tình yêu ấy với anh chị em chúng ta”, trao ban lòng thương xót cho tha nhân bằng những hành động cụ thể “khi để những tiếng khóc của tha nhân chạm vào lòng, vào trí của con người chúng ta” mà sự kiên nhẫn, cảm thông, tha thứ, hòa giải…sẽ là những dấu chứng của việc sống lòng thương xót với tha nhân, đi tới sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

Thánh Lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong sự hiệp thông cùng một tâm lòng của mọi người đang hiện diện.
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HHLCTX Hạt Hòa Thanh đã dâng lên Cha TĐD Đaminh - đại diện Đức Giám mục Giáo phận, Cha Đặc Trách HHLCTX Giáo phận, quý Cha lời cám ơn vì đã cùng hiệp thông trong ngày hành hương, đặc biệt, các ngài đã dâng Thánh Lễ để cộng đoàn có được nguồn suối hồng ân của lòng thương xót Chúa qua Thánh Thể và Lời Chúa.
Đáp từ lại lời cám ơn của vị đại diện và cộng đoàn, Cha TĐD gợi nhắc đến tinh thần Hiệp hành mà Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo phận Xuân Lộc đang bước theo, và mời gọi mọi người hãy thể hiện tinh thần hiệp hành đó trong Giáo phận khi cùng nhau sống và trao ban lòng thương xót Chúa trong môi trường sống của mình cách cụ thể và sống động hơn.
 
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...