TAM NHẬT THÁNH TẠI GIÁO XỨ TÂN HIỆP

Cùng với cử hành Phụng vụ chung với toàn thể Giáo hội, Giáo xứ Tân Hiệp hạt Long Thành cử hành Tam nhật vượt qua.

Năm nay, Tam nhật Thánh của giáo xứ được cử hành thật trang trọng và sốt sáng. Ngay từ những ngày đầu tuần Thánh công tác sửa sang trong ngoài đã được hoàn tất. Ngoài việc trang trí, tập luyện của các ban ngành,  cộng đoàn giáo xứ  rất sốt sáng để tham dự các Thánh Lễ, các buổi ngắm nguyện, đặc biệt là lãnh nhận bí tích Hoà giải.

Chiều thứ năm Tuần Thánh, cha xứ cùng cộng đoàn đã cử hành Thánh Lễ tiệc ly – tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lâp phép Thánh Thể và chức Linh Mục. Sau khi kết thúc bài chia sẻ, Cha chủ sự đã rửa chân cho những vị được chọn làm tông đồ. Đây là cử chỉ noi gương Chúa Giêsu, Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn cùng Cha chủ tế cung nghinh Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ và luôn phiên tham dự các giờ chầu Thánh Thể.

Cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh được bắt đầu vào lúc 17h30 với nghi thức Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa được cử hành với ba phần: Lời Chúa, kính thờ Thánh giá và Rước Lễ. Nghi thức tháo đanh, táng xác và viếng mồ Chúa đã được cử hành sau 15 ngắm sự thương khó Chúa.


Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày mà toàn thể Giáo hội thinh lặng để cùng với Chúa yên nghỉ trong mồ. Cộng đoàn trong giáo xứ luôn phiên vào viếng Chúa. Lúc 17h30, cộng đoàn cùng đi đàng Thánh giá. Lúc 20h30, nghi thức đêm vọng Phục Sinh đã được cử hành một cách sốt sáng.

Tam nhật Thánh khép lại cũng là lúc mọi người mang một tâm tình mới để bước vào cuộc sống.  Đó là niềm vui vì Chúa đã phục sinh vinh hiển, niềm hi vọng chứa chan cho những ai tin vào Ngài. Mỗi người sau khi đã cùng vác Thánh giá, cùng được chia sẻ đau khổ với người trong cuộc lữ hành trần thế này, sẽ được người cho Phục sinh vinh hiển trên Thiên quốc.

Truyền thông Giáo xứ Tân Hiệp

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...