Vào chiều thứ Bảy hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chính thức công bố Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót. Một số đoạn văn trong sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng, tức trong văn kiện trang trọng có tên là Misericordiae Vultus (Dung Nhan Lòng Thương Xót) đã được đọc lên bởi vị nghi trưởng của Tòa Thành trước Cổng Thánh, tức cánh cổng thứ ba nằm ở phía bên phải của Đền Thờ Thánh Phê-rô. Lòng Thương Xót, Ân Sủng, Bình An chính là những đề mục của sắc lệnh dài 25 trang nêu trên.

Có những khoảnh khắc mà trong đó chúng ta được kêu gọi hướng về Lòng Thương Xót trong một cách thế hoàn toàn đặc biệt, và ở đây để cho chính mình trở thành những dấu chỉ đầy hiệu năng cho hành động của Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, Cha công bố một Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót. Ước chi Năm Thánh này sẽ trở thành thời gian của ân sủng đối với Giáo hội, và giúp làm cho chứng tá của các tín hữu trở nên mạnh mẽ và đầy hiệu năng hơn“ – Đức Thánh Cha đã giải thích như thế trong sác lệnh công bố Năm Thánh của Ngài.

Năm Thánh ngoại thường sẽ được khai mạc vào ngày Mồng 08 tháng 12 năm 2015 và sẽ được cử hành cho tới ngày 20 tháng 11 năm 2016. Năm Thánh này được cử hành nhằm tưởng nhớ tới Công Đồng Vatican II, tức Công Đồng đã được tổ chức từ năm 1962 tới năm 1965 tại Vatican. Trong các Năm Thánh, các tín hữu Công Giáo được kêu gọi đi về Rô-ma để cử hành các buổi Phụng Vụ và cầu nguyện tại các Ngôi Thánh Đường chính ở đó. Theo thông lệ, cứ 25 năm mới có một Năm Thánh diễn ra. Trước khi công bố Năm Thánh về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trao sắc lệnh tương ứng cho sáu vị đại diện cho các Giáo hội trên toàn thế giới.

Ba Đức Hồng Y đang làm việc tại Tòa Thánh Vatican gồm Đức Hồng Y Marc Ouellet Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục, Đức Hồng Y Fernando Filoni Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo, và Đức Hồng Y Leonardo Sandri Tổng Trưởng Thánh Bộ về các Giáo Hội Đông Phương, đã tiếp nhận sắc lệnh „Dung Nhan Lòng Thương Xót“. Đại diện cho các Giáo hội trên toàn phương Đông, Đức Tổng Giám Mục Savio Hon Tai-Fai đã nhận sắc lệnh nêu trên; với tư cách là đại diện cho các Giáo hội tại Phi châu, Đức Giám mục Barthélemy Adoukonou, thư ký của Hội Đồng Giáo Hoàng về văn hóa, đã đứng ra nhận. Sau cùng, Linh Mục Khaled Ayad Bishay thuộc hạt Giáo Trưởng Koptit tại Alexandria đã nhận một bản sắc lệnh với tư cách là đại diện của các Giáo hội Công Giáo Đông phương.

Năm Thánh thông thường gần đây nhất là Năm Thánh 2000. Năm Thánh này được công bố bởi Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II. Hồi đó, tổng cộng có khoảng 25 triệu tín hữu và khách hành hương đã tới Rô-ma. Theo truyền thống, Năm Thánh về Lòng Thương Xót sẽ được kết hợp với một ơn Toàn Xá đặc biệt và sẽ được khai mạc vào ngày mồng 08 tháng 12 của năm nay với việc Đức Thánh Cha sẽ đích thân mở cánh Cổng Thánh của Đền Thờ Thánh Phê-rô.

(rv 11.04.2015 no)

Joseph Trần

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...