Ai tín: ÔNG CỐ THÔMASÔ TRẦN VĂN KỶ, thân phụ của dì Maria Trần Thị Kim Vân – Tu hội Nữ Tỳ Chúa Kitô
14/05/2024 Thông báo

Ai tín: ÔNG CỐ THÔMASÔ TRẦN VĂN KỶ, thân phụ của dì Maria Trần Thị Kim Vân – Tu hội Nữ Tỳ Chúa Kitô

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ THÔMASÔ TRẦN VĂN KỶ Sinh năm 1937, tại Hưng Yên

Ai tín: BÀ CỐ ANNA MARIA NGUYỄN THỊ TẦM, thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Tiến Linh - đang phục vụ tại Hoa Kỳ
04/05/2024 Thông báo

Ai tín: BÀ CỐ ANNA MARIA NGUYỄN THỊ TẦM, thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Tiến Linh - đang phục vụ tại Hoa Kỳ

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    BÀ CỐ ANNA MARIA NGUYỄN THỊ TẦM  Sinh 1935, tại Móng Cái - Quảng Ninh

Ai tín: Bà cố MARIA ĐINH THỊ MẦU,  thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Đăng Ký - Chánh xứ Văn Lâm, Giáo hạt Phương Lâm
03/05/2024 Thông báo

Ai tín: Bà cố MARIA ĐINH THỊ MẦU, thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Đăng Ký - Chánh xứ Văn Lâm, Giáo hạt Phương Lâm

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    BÀ CỐ MARIA ĐINH THỊ MẦU  Sinh 1945 - tại Ninh Bình

Ain tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐINH THÁI BÌNH, thân phụ của Cha Cha Antôn Đinh Quang Thái  (SDB)  - Hội Dòng Donbosco - Nguyên chánh xứ giáo xứ Tân Cang, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Đức Huy - Gp. Xuân Lộc
26/04/2024 Thông báo

Ain tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐINH THÁI BÌNH, thân phụ của Cha Cha Antôn Đinh Quang Thái (SDB) - Hội Dòng Donbosco - Nguyên chánh xứ giáo xứ Tân Cang, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Đức Huy - Gp. Xuân Lộc

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐINH THÁI BÌNH Sinh ngày: 18/08/1942, Tại Ninh Bình đã được Chúa gọi về lúc 11

Ai tín: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ ROÃN, thân mẫu của Dì Anna Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
26/04/2024 Thông báo

Ai tín: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ ROÃN, thân mẫu của Dì Anna Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ ROÃN Sinh năm: 1935, tại Hải Phòng

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC THỐNG, thân phụ của Dì Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Hà - Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Thầy Bênêđictô Maria Nguyễn Ngọc Dũng - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và Thầy Phêrô Nguyễn Sơn Lâm - Chủng sinh ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc
23/04/2024 Thông báo

Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC THỐNG, thân phụ của Dì Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Hà - Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Thầy Bênêđictô Maria Nguyễn Ngọc Dũng - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và Thầy Phêrô Nguyễn Sơn Lâm - Chủng sinh ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC THỐNG Sinh năm 1956, tại Bà Rịa - Phước Tuy đã được Chúa gọi về lúc 23 giờ 36’ Chúa Nhật, ngày 21.04.2024,  tại tư gia thuộc Giáo xứ Phúc Nhạc - Hạt Gia

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN NGỌC TRUNG, thân phụ của Sơ Maria Trần Thị Kim Oanh - Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
22/04/2024 Thông báo

Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN NGỌC TRUNG, thân phụ của Sơ Maria Trần Thị Kim Oanh - Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE TRẦN NGỌC TRUNG Sinh ngày: 20/03/1937 

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ ĐẠO, thân mẫu của Thầy Phó tế Giuse Lê Minh Hải, OP- Mục vụ tại Gx. Phước Bình, Long Thành
17/04/2024 Thông báo

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ ĐẠO, thân mẫu của Thầy Phó tế Giuse Lê Minh Hải, OP- Mục vụ tại Gx. Phước Bình, Long Thành

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ ĐẠO Sinh năm: 10/12/1960

Ai tín: NỮ TU M. MAGARITA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
15/04/2024 Thông báo

Ai tín: NỮ TU M. MAGARITA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :  Nữ tu MARIA MAGARITA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  Sinh 1929, tại Bùi Chu 

Ai tín: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ VỮNG, thân mẫu dì Maria Đinh Thị Tuyết Vang – Hội dòng Đaminh Rosa Lima
13/04/2024 Thông báo

Ai tín: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ VỮNG, thân mẫu dì Maria Đinh Thị Tuyết Vang – Hội dòng Đaminh Rosa Lima

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ VỮNG Sinh năm 1941, tại Nam Định đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 20’ thứ Sáu, ngày

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHEN, thân mẫu dì Dì Anna Vũ Thị Hoa - Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
10/04/2024 Thông báo

Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHEN, thân mẫu dì Dì Anna Vũ Thị Hoa - Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHEN Sinh năm 1939, tại Hải Phòng đã được Chúa gọi về lúc 21 giờ 30’ thứ Ba, ngày

Ai tín: ÔNG CỐ BARNABA NGUYỄN VĂN ĐÁP, thân phụ cha Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền, CRM, chánh xứ Văn Thạch, Gp. Bắc Ninh
08/04/2024 Thông báo

Ai tín: ÔNG CỐ BARNABA NGUYỄN VĂN ĐÁP, thân phụ cha Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền, CRM, chánh xứ Văn Thạch, Gp. Bắc Ninh

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ BARNABA NGUYỄN VĂN ĐÁP Sinh 1934 - tại Bùi Chu Đã an nghỉ trong Chúa lúc 04 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2024 Tại tư

Ai tín: ÔNG CỐ PHAOLÔ HÀ VĂN TUYÊN, thân phụ của Dì Maria Anna Hà Thị Bích Nga- HD. Đaminh Monsteils và Dì Rosa Hà Thị Phương Nghi - HD. Chúa Chiên Lành
07/04/2024 Thông báo

Ai tín: ÔNG CỐ PHAOLÔ HÀ VĂN TUYÊN, thân phụ của Dì Maria Anna Hà Thị Bích Nga- HD. Đaminh Monsteils và Dì Rosa Hà Thị Phương Nghi - HD. Chúa Chiên Lành

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ PHAOLÔ HÀ VĂN TUYÊN  Sinh 1939 - tại Nghệ An

Ai tín: DÌ MARIA PHẠM THỊ SANG - Thuộc Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp
03/04/2024 Thông báo

Ai tín: DÌ MARIA PHẠM THỊ SANG - Thuộc Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :  Nữ tu MARIA PHẠM THỊ SANG  Sinh 1950, tại Thái Bình 

Ai tín: DÌ MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THE - thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường
03/04/2024 Thông báo

Ai tín: DÌ MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THE - thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường

trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :  Nữ tu MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THE  Sinh 1955, tại Biên Hòa 

Ai tín: CHA CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG, nguyên Giám tỉnh dòng Saledieng Don Bosco Việt Nam
01/04/2024 Thông báo

Ai tín: CHA CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG, nguyên Giám tỉnh dòng Saledieng Don Bosco Việt Nam

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :  CHA CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG  Sinh 1948, tại Nam Định  

Ai tín: ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN QUÂN, thân phụ của dì Maria Nguyễn Thị Bích Thay-hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
01/04/2024 Thông báo

Ai tín: ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN QUÂN, thân phụ của dì Maria Nguyễn Thị Bích Thay-hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN QUÂN  Sinh 1954 - tại Thạnh An- Cần