Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: 

 

BÀ CỐ MARIA ĐINH THỊ MẦU 

Sinh 1945 - tại Ninh Bình
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23h10 thứ Năm, ngày 02 tháng 05 năm 2024
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Bùi Thái, Giáo hạt Tân Mai.
 

Hưởng thọ: 79 tuổi 

Là thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Đăng Ký - Chánh xứ Văn Lâm, Giáo hạt Phương Lâm. 

  

THÁNH LỄ AN TÁNG  

cho Bà cố, được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Bùi Thái, vào lúc 09h00 thứ Hai, ngày 06.05.2024 

Kính xin quý Đức Cha, Đức Ông, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Cha Phêrô và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. 

  

 Vp. TGM Xuân Lộc kính báo. 

* Chúng con xin đính kèm file Thiệp báo tang 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...