Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: 

Bà cố MARIA MAI THỊ  THO 

Sinh năm 1935, tại Kiên Lao Bùi Chu - Nam Định 

đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 15', ngày 03 tháng 04 năm 2024, 

 tại tư gia thuộc Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang - Thủ Đức 

Hưởng thọ: 89 tuổi 

  

Là thân mẫu của: 

 

  • Cha Giuse Nguyễn Thành Phương, SJ  
  • Cha Giuse Nguyễn Thành Công, SSS  
  • Cha Giuse Nguyễn Công Chính, SMMR, 
  • Dì Scholastica Nguyễn Thị Thanh Trâm, OP 
  • Dì Maria Nguyễn Thị Thanh Huệ, OP 
  • Dì Maria Nguyễn Thị Trinh, FMA  

 

THÁNH LỄ AN TÁNG 

cho Bà cố, được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, Thủ Đức, vào lúc 08 giờ 30, thứ Hai ngày 08 tháng 04 năm 2024 

Kính xin Quý Đức Cha, Đức ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với quý Cha, quý Dì, Ông cố và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. 

  

  

Vp. TGM Xuân Lộc kính báo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...