Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: 

Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ ÁNH 

Sinh năm 1957, tại Nam Ninh 

đã được Chúa gọi về lúc 07 giờ 10' thứ Bảy, ngày 13 tháng 04 năm 2024, 

 tại tư gia thuộc Giáo xứ Phúc Nhạc - Giáo hạt Gia Kiệm. 

Hưởng thọ: 67 tuổi 

  

Là thân mẫu của: 

Cha Giuse Mai Phước Thắng - Chánh xứ Bích Lâm 

Dì Têrêsa Mai Thị Thu Phương - Dòng Mân Côi Chí Hòa 

  

THÁNH LỄ AN TÁNG 

cho Bà cố, được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Phúc Nhạc, vào lúc 08 giờ 30, thứ Ba ngày 16 tháng 04 năm 2024 

Kính xin quý Đức Cha, Đức ông, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Cha Giuse, Dì Têrêsa và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. 

  

  

Vp. TGM Xuân Lộc kính báo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...