Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:  

 

BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ XUÂN LAN

Sinh 1965 - tại Nam Định
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 30 Thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2024
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Bùi Chu, Giáo hạt Phú Thịnh

Hưởng dương: 59 tuổi  

Là thân mẫu của Dì Maria Nguyễn Phạm Hoài Phương – Dòng Thánh Phaolô, S.P.E.

   

 

THÁNH LỄ AN TÁNG  

cho Bà cố, được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Bùi Chu, vào lúc 04g30 thứ Hai, ngày 01.04.2024

Kính xin quý Đức Cha, Đức Ông, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Dì Maria, ông cố và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.  

   

 Vp. TGM Xuân Lộc kính báo.  

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...