Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:
 
BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ THÊU
Sinh 1942 - tại Quần Phương - Bùi Chu
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 06g50 thứ Năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Dốc Mơ, hạt Gia Kiệm.
Hưởng thọ: 82 tuổi
Là thân mẫu của Cha Giuse Đinh Công Túy, SDB - Chánh xứ Thánh Hà, Gp. Kontum.

THÁNH LỄ AN TÁNG
cho Bà cố, được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Dốc Mơ, vào lúc 08g30 thứ Hai, ngày 17.06.2024
Kính xin quý Đức Cha, Đức Ông, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Cha Giuse và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

 Vp. TGM Xuân Lộc kính báo.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...