Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : 

ĐAN SĨ LINH MỤC M. MONTFORT NGUYỄN VINH

Sinh 1932, tại Vĩnh Linh, Quảng Trị

Đã được Chúa gọi về lúc 05 giờ 00’ thứ Tư, ngày 05 tháng 06 năm 2024  

Hưởng thọ: 92 tuổi ; Khấn dòng: 65 năm ; Linh mục: 56 năm 

  

THÁNH LỄ AN TÁNG 

cho Đan sĩ Linh mục M. Montfort được cử hành tại Nguyện đường Đam Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý
vào lúc 09giờ 00', thứ Sáu ngày 07 tháng 06 năm 2024
 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Đan Viện và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Đan sĩ Linh mục M. Montfort sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 

 

Vp. TGM Xuân Lộc kính báo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...