Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : 

Nữ tu MARIA PHẠM THỊ SANG 

Sinh 1950, tại Thái Bình 

thuộc Hội dòng Đaminh Tam Hiệp 

Đã được Chúa gọi về lúc 00 giờ 00’ thứ Tư, ngày 03 tháng 04 năm 2024 

Hưởng thọ: 74 tuổi ; Khấn dòng: 56 năm 

   

 THÁNH LỄ AN TÁNG 

cho Nữ tu Maria, sẽ được cử hành tại Nguyện Đường của Hội dòng, vào lúc 15 giờ 30 thứ Năm, ngày 04.04.2024 

Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hội dòng và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Nữ tu Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 

 

Vp. TGM Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...