trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : 

Nữ tu MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THE 

Sinh 1955, tại Biên Hòa 

thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường 

Đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 15’ thứ Ba, ngày 02 tháng 04 năm 2024 

Hưởng thọ: 69 tuổi ; Khấn dòng: 47 năm 

  

THÁNH LỄ AN TÁNG 

cho nữ tu Maria Rosa, được cử hành tại Nguyện đường Cộng đoàn Thánh Giuse, vào lúc 07 giờ 00, thứ Năm ngày 04 tháng 04 năm 2024 

Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hiệp hội và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho nữ tu Maria Rosa sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 

 

Vp. TGM Xuân Lộc  

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...