Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: 

 

ÔNG CỐ BARNABA NGUYỄN VĂN ĐÁP

Sinh 1934 - tại Bùi Chu
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 04 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2024
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Dốc Mơ, Giáo hạt Gia Kiệm.
 

Hưởng thọ: 90 tuổi 

Là thân phụ của Cha Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền, CRM - Chánh xứ Văn Thạch, Giáo phận Bắc Ninh
  

THÁNH LỄ AN TÁNG  

cho Ông cố, được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Dốc Mơ, vào lúc 8g00 thứ Tư, ngày 10.04.2024 

Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Cha Đaminh Maria, Bà cố và  gia đình Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Ông cố Barnaba sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. 

  

 Vp. TGM Xuân Lộc kính báo. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...