Kính thưa:   Đức Cha Gioan, 

Đức Cha Đaminh, 

Đức Cha Giuse, 

Đức Ông Vinhsơn, 

Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, 

Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ, 

  

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: 

ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA BÙI NĂNG TIẾM 

Sinh năm 1955, tại Thái Bình 

đã được Chúa gọi về lúc 03 giờ 00' thứ Sáu, ngày 23 tháng 02 năm 2024, 

 tại tư gia thuộc Giáo xứ Thánh Tâm B2 - Gp. Long Xuyên 

Hưởng thọ: 69 tuổi 

  

Là thân phụ của: 

Cha Gioan Baotixita Bùi Quốc Khánh - Gp. Long Xuyên  

- Thầy Gioan Baotixita Bùi Quốc Toàn, OH  

  

THÁNH LỄ AN TÁNG 

cho Ông cố, được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Tâm B2 - Gp. Long Xuyên, vào lúc 09 giờ 00 thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2024. 

Kính xin Quý Đức Cha, Đức ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Cha, Thầy, Bà cố và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Ông cố Gioan Baotixita sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. 

  

  

Vp. TGM Xuân Lộc kính báo 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...