Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:  

 

ÔNG CỐ HIÊRÔNIMÔ TRẦN LÝ TƯỞNG

Sinh 1947 - tại Quảng Trị
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 50 thứ Bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Gia Lào, Giáo hạt Gia Ray

Hưởng thọ: 77 tuổi  

Là thân phụ của Tu sĩ Phó Tế Đaminh Trần Phan Thành Tâm - thuộc Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa, SDD
Là bào huynh của Cha Anphongsô Trần Lý Tịnh 
- thuộc Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa, SDD

   

 

THÁNH LỄ AN TÁNG  

cho Ông cố, được cử hành tại Thánh Đường giáo xứ Gia Lào, vào lúc 08g30 thứ Năm, ngày 29.02.2024

Kính xin quý Đức Cha, Đức Ông, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Thầy Đaminh, Cha Anphongsô, Bà Cố và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Ông cố Hiêrônimô sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.  

   

 Vp. TGM Xuân Lộc kính báo.  

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...