Cha Quản hạt Xuân Lộc đại diện cám ơn Đức Cha Chính Giáo Phận đã đến chia sẻ và chủ tế Thánh Lễ Đại Trào của Tuần Đại Phúc hạt Xuân Lộc.
Cộng đoàn Giáo hạt Xuân Lộc cùng hát Kinh HÒa Bình để nói lên quyết tâm SỐNG VÀ LOAN BÁO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA cho mọi người và mọi nơi mình sống
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...