Sáng ngày 09/10/2016, Giáo Hạt Xuân lộc sẽ tham dự ngày hành hương chung của Giáo hạt trong tuần Đại Phúc từ 03/10/2016 đến 09/10/2016. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube của Giáo phận Xuân lộc. Bắt đầu từ lúc 08h15, Đức Cha Chánh Giáo phận sẽ chia sẻ về ngày hành hương, sau đó là Thánh lễ Đại trào ban ơn toàn xá cho khách hành hương.
Link trực tuyến : 
https://www.youtube.com/watch?v=S1nryAAuuwA
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...